Zorgpartners

Mantel-Match is een professionele mantelzorgorganisatie, actief in de gemeenten Waalwijk, Heusden, Dongen en Loon op Zand. We werken met een team van ervaren Mantel-Matchers in het voorliggend veld in de verschillende gemeentes. Vaak komen we in beeld als er een niet gewenste situatie ontstaat in het dagelijkse leven van ouderen. Dit kan doordat de mantelzorgers, vaak de familie, de zorg (tijdelijk) niet meer kan doen of als de zorgbehoevende meer hulp nodig heeft. Kortom de zorgvraag verandert. Er is een spanningsveld tussen de zorgvraag en het aanbod in het sociale netwerk van de oudere. Mantel-Match lost dit spanningsveld op door heel gericht en op maat ondersteuning aan te bieden. Dit kan in de vorm van gezelschapsactiviteiten, hulp bij veilig thuis wonen of bijvoorbeeld een slaap- of wekdienst.

Regelmatig is het de huisarts, een dementieverpleegkundige of een zorgconsulente die adviseert om mantelzorgondersteuning op te starten. Omdat wij nauwe contacten hebben met deze ‘verwijzers’ komen vragen dan vervolgens bij Mantel-Match terecht. Maar het is ook vaak dat de familie of vrienden zelf zien dat het niet goed gaat met de oudere.

Toegevoegde waarde voor de zorg
Wij komen bij veel mensen aan huis en zien hierdoor hoe het echt met iemand gaat. Als het nodig is dan leggen wij ‘makkelijk’ een link met een van de thuiszorgorganisaties waardoor een cliënt net dat beetje extra hulp krijgt wat nodig is. We hebben een belangrijke signaleringsfunctie.

Door vervolgens intensief samen te werken met de thuiszorg kunnen we cliënten snel helpen. En dat is fijn. Uiteindelijk willen we met het sociale netwerk de ouderen onder ons zo prettig mogelijk laten leven binnen de mogelijkheden die er zijn. En die mogelijkheden veranderen naarmate je ouder word. Soms geleidelijk en soms erg plotseling door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk.

Dat kleine beetje extra aandacht of hulp zorgt ervoor dat ouderen vaak (iets) langer thuis kunnen blijven wonen, al is het soms voor tijdelijk in verband met een toekomstige verhuizing naar een zorghuis.

Samenwerking loont
Onze samenwerking met zorgorganisaties loont. Wij verwijzen cliënten door naar de thuiszorg, maar de thuiszorg ziet natuurlijk ook hoe het met iemand gaat. Zij komen ook vaak dagelijks bij mensen thuis. Korte lijntjes en goede contacten zorgen ervoor dat de medewerkers uit de thuiszorg hun cliënten nu sneller in contact brengen met Mantel-Match. Een paar uurtjes individuele begeleiding kan al veel verschil maken. Als de ouderen hierdoor weer het gevoel hebben erbij te horen en weer dingen (samen) gaan ondernemen in en om het huis, dan bevordert dat zeker de fysieke en mentale gezondheid. En dat is waar we het voor doen!

Naast het met elkaar daadwerkelijk helpen van ouderen in onze omgeving, zit er ook een financieel aspect aan de samenwerking. Door een partnerschap aan te gaan kan Mantel-Match als onderaannemer kosten declareren via de zorgorganisatie. Dit zorgt voor weinig administratieve rompslomp voor onze cliënten en/of vaak de mantelzorger, die vaak belast is met deze taken.

Onze zorgpartners