Dementie

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren fors gaat toenemen. Doordat mensen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen, liggen er problemen op de loer, zoals een sociaal isolement of overbelaste mantelzorgers. Als mantelzorgondersteuners willen we graag deze nare situaties voorkomen voor ouderen, maar ook voor de naaste familie. Mantel-Match biedt mantelzorgondersteuning op maat voor ouderen met dementieproblematiek.  Hoe een sociaal isolement voorkomen en wat mantelzorgondersteuning bieden? We leggen het graag uit.

Hoezo een sociaal isolement?
Een persoon met dementie wordt vaak onzeker door het onbegrip van de buitenwereld. Steeds vaker zal iemand ervoor kiezen om niet naar buiten te gaan, maar in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving te blijven. Ook zal de aanloop van vrienden en kennissen minder worden, omdat men niet weet hoe men met de situatie moet omgaan. Een sociaal isolement is vaak het gevolg.

Bij Mantel-Match hebben wij veel ervaring met het bieden van ondersteuning aan mensen met dementie. Al geruime tijd werken wij met mensen die “helaas” getroffen zijn door deze ziekte.  Sommigen nog thuiswonend, anderen inmiddels woonachtig in een verzorgingshuis.

Hoezo overbelaste mantelzorgers?
Een persoon met dementie functioneert steeds minder goed met het doen van alledaagse activiteiten, zelfs in de thuissituatie. Taken die voorheen zo eenvoudig waren, worden erg moeilijk. Het overzicht van de dag is weg en inactiviteit ligt op de loer. De regie houden over het eigen leven lukt niet meer. Dit betekent dat mantelzorgers, familie of vrienden, de regie over ‘moeten’ nemen. Dit is lastig en vergt veel tijd. Daarbij komt dat de emotionele betrokkenheid het mantelzorgen moeilijk maakt. Alles bij elkaar een zware taak voor een mantelzorger. Zeker in de laatste fase van de thuissituatie, als er gewacht moet worden op een plaatsje in het verzorgingshuis. Tijdens deze periode heeft uw naaste veel zorg en begeleiding nodig.

Wij  bieden ondersteuning bij dementie door te helpen met het uit handen nemen van de belangrijkste dagtaken. Vaak geeft het bieden van onze hulp al direct verlichting voor de hulpbehoevende en voor het zorgnetwerk (de mantelzorgers – vaak de familie).

Mantel-Match verzorgt:

  • Hulp in huis
  • Gezelschapsactiviteiten
  • (duo)fiets of wandelactiviteiten
  • Begeleid vervoer (meerijdservice bijv. voor artsenbezoek)

Bent u op zoek naar mantelzorgondersteuning bij dementie en wilt u meer weten over ons én ons werk, neem dan contact op. In een persoonlijk gesprek lichten we graag toe wie we zijn en wat we doen. Vandaaruit bekijken we hoe we u kunnen helpen met uw zorgvraag.