Mantelzorg Waalwijk

De eigen woning is de fijnste plek om oud te worden. Ouderen willen dan ook graag zo lang mogelijk thuis (blijven) wonen. Met wat ondersteuning is dit vaak ook mogelijk. Doordat de ouderdom komt met ‘gebreken’ zijn alledaagse dingen vaak niet meer zo vanzelfsprekend. Zelfstandig koken of een boodschap doen, een wandelingetje maken of erop uit gaan is vaak lastig en de oudere heeft hier hulp bij nodig. Ook bij (beginnende) dementie is ondersteuning wenselijk. Denk dan eens aan ondersteuning bij mantelzorg in Waalwijk. Mantel-Match is er voor de oudere, om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk op een veilige en prettige manier in hun eigen huis kunnen wonen.

Wat we voor u kunnen betekenen

Mantel-Match kan ondersteuning bieden op veel verschillende vlakken, om het leven prettiger en leuker te maken. Vaak neemt de familie van de oudere veel zorg op zich, zij kunnen ook wel wat ondersteuning hierbij gebruiken. Mantel-Match ondersteunt zowel de familie als de oudere met het op een goede, prettige manier invullen van de dag van de oudere. Zo kunnen we samen enkele keren per week de dag opstarten, samen een ritje maken (we hebben een eigen duofiets) of hulp bieden bij het koken.

Mantel-Match biedt ondersteuning bij mantelzorg in Waalwijk op de volgende gebieden:

  • Begeleiding in huis bij dagelijkse bezigheden
  • Gezelschap in en om het huis
  • (Duo)fiets of wandelmaatje
  • (Acute) 24-uurs mantelzorghulp
  • Slaap- en wekservice
  • Begeleid vervoer (meerijdservice voor bijvoorbeeld artsenbezoek)

Op deze manier zorgen we ervoor, dat cliënten en mantelzorgers zo lang mogelijk samen de regie in handen houden.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor ú zijn? Neem dan contact met ons op. 

Ons gezellige Mantel-Match Café

Mantel-Match heeft een eigen locatie met daarin een gezellig café, aan de Peperstraat 13 in Kaatsheuvel. Hier zijn senioren van harte welkom om elkaar te ontmoeten voor een kopje koffie met wat lekkers en een gezellig praatje. In onze huiskamer wordt flink met elkaar gelachen en heel wat gekletst. Het is een warme en gezellige plek voor ouderen uit Kaatsheuvel, Sprang-Capelle en omgeving.

We werken samen met zorginstanties

Bij Mantel-Match werken we samen met zorgorganisaties om ondersteuning te bieden bij mantelzorg in Sprang-Capelle. Denk hierbij aan doorverwijzingen naar de thuiszorg. Op hun beurt meldt de thuiszorg het bij ons, als ze bij ouderen thuis komen die wel wat ondersteuning van ons kunnen gebruiken. We hebben korte lijnen met elkaar, waardoor de communicatie gemakkelijk en snel verloopt. De zorginstanties zijn er voor de zorg, Mantel-Match is er voor een stukje extra gemak en levensvreugde.

Hoe is het geregeld met de kosten?

Bij Mantel-Match stellen we samen met u altijd een maatwerk mantelzorg-plan op. Eerst maken we persoonlijk kennis met elkaar, waarna we samen een maatwerkplan opstellen voor de mantelzorgpakket dat u graag wil afnemen. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit pakket aan mantelzorg in Sprang-Capelle te bekostigen. Uiteraard kan dit uit uw eigen middelen, maar er zijn vaak ook (gedeeltelijke) vergoedingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Is er een zorgindicatie nodig?

Nee hoor, dit is niet per sé noodzakelijk. U kunt bij ons terecht met én zonder een zorgindicatie. Als de oudere waarvoor u hulp aanvraagt een zorgindicatie heeft, kunt u de zorgvergoeding inzetten op Zorg In Natura (ZIN) of de mantelzorg aanvragen met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Als u betaalt vanuit uw eigen middelen, vergoeden zorgverzekeraars vaak ook (een deel van) de kosten voor mantelzorgondersteuning. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u hulp nodig bij indicaties en vergoedingen?

Ook dan staat Mantel-Match voor u klaar. Wij zijn deskundig op dit gebied en helpen u graag met het doen van een aanvraag. Onze Mantel-Matchers Daniëlle en Monique ondersteunen u waar nodig om een aanvraag te doen en bekijken samen met u uw persoonlijke situatie.

Een helder plan

Is het Mantel-Match plan voor mantelzorg in Sprang-Capelle klaar en zoals u het graag wilt? Dan gaan we verder met de volgende stap en stellen we een contract op, met daarin alle afspraken helder beschreven. Zo ziet u voor welke periode en voor hoeveel uren u ondersteuning afneemt bij Mantel-Match. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Uiteraard is het altijd mogelijk om meer uren aan te vragen of langer gebruik te maken van onze diensten.

Contact opnemen

Wilt u graag kennis met ons maken? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak met u in. Naam daartoe contact met ons op of vul ons contactformulier in. Dan zorgen we ervoor dat we binnen 48 uur contact met u opnemen. We vertellen u graag meer over wie we zijn en wat we doen.