Spoedhulp

Mantelzorg is niet altijd te plannen. Soms ontstaat er ineens een acuut probleem met ouderen die thuis wonen. Zeker in geval van revalidatie na een ongeval of operatie kan er tijdelijk extra mantelzorgondersteuning nodig zijn voor uw vader/moeder of een ander familielid. Helaas is het dan ook niet zelden dat opname in een ziekenhuis of verzorgingshuis niet kan of maar kortstondig is. Dan is het prettig als er snel gehandeld word. Een extra paar handen en ogen om te zorgen dat de revalidatie of genezing spoedig verloopt is dan belangrijk. Dit kan in de vorm van slaap- en wekondersteuning, extra hulp bij het koken, samen eten of extra bezoekmomenten met een bakske koffie.

Vanzelfsprekend maken we altijd een maatwerkplan voor de mantelzorg die u wenst en die nodig is. Dit plan maken we vrijblijvend voor u na een persoonlijke kennismaking. Bel ons als u snel hulp nodig hebt. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Bel direct met:

  • Monique: 06 – 389 048 35
  • Danielle: 06 – 389 06 383

Vaak kunnen we binnen 48 uur al zorg verlenen.