Heeft u weleens gehoord van de WMO?

Heeft u weleens gehoord van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?

Deze wet verplicht gemeenten ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wanneer dit zelfstandig niet meer lukt, dan kunt u bij de gemeente ondersteuning vragen. Ook de ondersteuning vanuit Mantel-Match kan wellicht (gedeeltelijk) worden vergoed door de gemeente.

Enkele voorbeelden van ondersteuning kunnen zijn:
*Individuele begeleiding
*Dagbesteding op maat
*Ondersteuning van mantelzorgers
*Boodschappendienst
*Maaltijdvoorziening

Wanneer u een aanvraag bij het zorgloket van de gemeente indient, wordt er een onderzoek gestart, meestal in de vorm van een gesprek. Het is fijn als u iemand die u goed kent, uitnodigt bij het gesprek aanwezig te zijn. Samen met de mensen die dichtbij u staan, kan uw situatie goed worden beoordeeld. De gemeente stelt vast wat u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als u in aanmerking komt voor ondersteuning dan wordt bepaald wat de beste oplossing voor u is, Persoons Gebonden Budget (PGB) of zorg in natura.

Een Persoons Gebonden Budget is een bedrag waarmee u zelf de benodigde diensten en hulpmiddelen kunt regelen. U kiest en regelt hierbij zelf uw zorgverleners. Deze zorgverleners hoeven niet bij de gemeente gecontracteerd te zijn, maar moeten wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die door de gemeente moeten worden goedgekeurd.
Voordeel: u kunt kiezen uit vele zorgverleners.
Nadeel: u bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de facturen.

Bij zorg in natura regelt de gemeente uw zorg. De gemeente heeft een lijst met gecontracteerde zorgverleners. U mag uit deze lijst een of meerdere zorgverleners kiezen die de door u benodigde diensten en hulpmiddelen gaat verlenen.
Voordeel: u heeft geen administratieve rompslomp.
Nadeel: u kunt kiezen uit minder zorgverleners.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wanneer u een beperking heeft, waardoor u levenslang 24 uur per dag zorg nodig heeft, dan heeft u mogelijk recht op WLZ. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u een aanvraag indienen bij het zorgkantoor in uw regio.
De beoordeling ligt dan niet meer bij de gemeente.

2018-12-29T13:21:14+00:00